LET OP: RPM 10:00 en SPRINT 18:45 vervalen op 13 augustus!